0

Urnex Cafiza – tabletki do czyszczenia ekspresów 32 szt.

PLN 55.90
Wysyłamy w 48h

TABLETKI DO CZYSZCZENIA EKSPRESÓW CAFIZA 32 SZT.

Tabletki do czyszczenia automatycznych ekspresów do kawy, domowych i komercyjnych. Zalecane do konserwacji ekspresów marek: Jura, Nivona, Saeco, Franke, La Cimbali, Bremer, Krups, Bosch, Carimali i innych.
Opis

Tabletki do czyszczenia automatycznych ekspresów do kawy Urnex Cafiza powinny być stosowane zgodnie z częstotliwością podaną przez producentów ekspresów w ilości 1 tabletka na cykl czyszczący.

Zawartość opakowania: 32 szt. x 2g

Zwroty wskazujące rodzaje zagrożenia:
H319 Działa drażniąco na oczy.
H315 Działa drażniąco na skórę.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 Chronić przed dziećmi.
P280 Stosować rękawice ochronne
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
Zawartość detergentów zgodnie z rozporządzeniem 648/2004/WE:
Związki wybielające na bazie tlenu >30%

Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.
Swadzim, ul. Poznańska 50
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: + 48 61 8166895

Opinie potwierdzone zamówieniem

Brak opinii

Dodaj opinię
Ocena *
*
*
Opublikowane zostaną tylko opinie potwierdzone zamówieniem