Porównaj smaki: (/)
Infolinia: 61 816 69 42 czynna pn-pt: 8-16

Polityka prywatności / Polityka Cookies

Wstęp

Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających i dokonujących zakupów poprzez witrynę www.mkfresh.pl (Strona), prowadzoną przez Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu  (62-080) Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 50, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083445, NIP 781-00-20-676, REGON 004859736 (Sprzedawca).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.       Wprowadzenie

 

W trosce o zapewnienie wysokiego standardu informacji oraz transparentności aktywności Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. (dalej także: „Strauss Cafe Poland” lub „Administrator”) w Internecie – prezentujemy Państwu zasady przetwarzania przez nas dotyczących Państwa informacji (zarówno o charakterze danych osobowych, jak i innych danych) za pośrednictwem www.mkfesh.pl.

2.       Gromadzenie danych osobowych

 

Strauss Cafe Poland nie przetwarza danych osobowych użytkowników www.mkfresh.pl niebędących klientami sklepu. Gromadzimy natomiast informacje dotyczące Państwa interakcji z zamieszczonymi w serwisie treściami i usługami takie jak:

a)     anonimowe ID użytkownika serwisu,

b)    informacje dotyczące urządzenia i logowania (tzw. logi systemowe), które zawierają takie dane jak: data wizyty na stronie, adres IP, z którego nawiązali Państwo połączenie z serwisem,

c)     dane na temat statystyki oglądalności serwisu,

d)    dane o ruchu do i z poszczególnych stron,

e)     dane i metadane przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają.

 

W większości informacje te uzyskujemy poprzez wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii, np. local storage.

 

Gromadzenie tych informacji pozwala nam stale udoskonalać nasz sklep i czynić korzystanie z niego bardziej komfortowym. Na podstawie tych danych możemy tworzyć raporty działania sklepu, dowiadywać się jakimi produktami są Państwo zainteresowani. Nie personalizujemy jednak ani treści, ani reklam, które są Państwu wyświetlane w naszym sklepie.

 

Jednocześnie podkreślamy, że dane zapisane w logach naszych serwerów nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami oraz nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników, o ile nie zdecydują się Państwo nawiązać z nami kontaktu, np. poprzez formularze kontaktowe, formularz rejestracji w sklepie, zapis na newsletter.

 

W momencie, gdy użytkownik serwisu skorzysta z formularza kontaktowego, możliwości rejestracji lub dokona zakupu, wówczas na nasze serwery trafiają Państwa dane osobowe, których zbiór mogą zasilić dane odczytane z plików cookie.

 

W ramach serwisu www.mkresh.pl gromadzimy następujące dane osobowe:

1)    w odniesieniu do subskrybentów newslettera:

a)     adres e-mail,

b)    adres IP,

c)     dane przeglądarki,

d)    dokładny adres odwiedzonej strony, z której został wykonany zapis na newsletter wraz z datą zapisu;

2)    w odniesieniu do zarejestrowanych użytkowników:

a)     imię,

b)    nazwisko,

c)     adres e-mail,

d)    adres IP,

e)     dane przeglądarki,

f)     inne dane osobowe, które przekażą Państwo nam z własnej inicjatywy;

3)    w odniesieniu do klientów – zarówno zarejestrowanych, jak i dokonujących zakupu bez rejestracji:

a)     imię,

b)    nazwisko,

c)     adres e-mail,

d)    adres (adres do wysyłki),

e)     NIP,

f)     numer telefonu,

g)    dane dotyczące płatności,

h)    adres IP,

i)      dane przeglądarki,

j)      inne dane osobowe, które przekażą Państwo nam z własnej inicjatywy;

4)    w odniesieniu do osób korzystających z formularza kontaktowego:

a)     imię,

b)    nazwisko,

c)     adres e-mail,

d)    adres IP,

e)     inne dane osobowe, które przekażą Państwo nam z własnej inicjatywy;

5)    w przypadku złożenia reklamacji:

a)     imię,

b)    nazwisko,

c)     adres e-mail,

d)    inne dane osobowe, które przekażą Państwo nam z własnej inicjatywy.

3.       W jakich celach i na jakich podstawach prawnych Strauss Cafe Poland przetwarza Państwa dane osobowe?

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

1)    art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) – w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia zawartej przez Państwa z nami umowy zakupu oferowanych przez nas produktów, jak również w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - w zakresie subskrybcji newslettera;

2)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, który stanowią: marketing bezpośredni produktów i usług Strauss Cafe Poland, nawiązywanie kontaktu z Państwem (np. w formie odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez formularz), prowadzenie analityki korzystania przez Państwa z serwisu, jak również dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa serwisu, np. poprzez eliminowanie podejrzanego ruchu sieciowego;

3)    przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

4.       Jakie narzędzia wykorzystujemy?

 

Nasz serwis korzysta z następujących narzędzi:

1)    Google Analytics -  umożliwia analizę statystyk odwiedzin naszego sklepu,

2)    Google AdSense Doubleclick oraz Criteo -  umożliwiają nam wyświetlanie reklam naszych produktów w innych serwisach internetowych,  

3)    Floodlight -  dostarcza nam raporty o kliknięciach w reklamy www.mkfresh.pl,

4)    wtyczka Facebook - umożliwia Państwu przejście z naszego serwisu na nasz fanpage.

 

Powyższe narzędzia oparte są o technologie plików cookie oraz tzw. local storage.

5.       Odbiorcy Państwa danych osobowych

 

Aby móc świadczyć usługi na wysokim poziomie, Strauss Cafe Poland korzysta z usług podwykonawców np. w zakresie obsługi technologicznej serwisu, rozwiązań w zakresie e-commerce, operatorów płatności internetowych, jak również firm kurierskich dostarczających Państwu zamówione produkty. Te podmioty mogą uzyskiwać dostęp do Państwa danych osobowych zgodnie z wypracowanym przez nas standardem bezpieczeństwa. 

6.       Profilowanie danych osobowych oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Strauss Cafe Poland nie profiluje dotyczących Państwa danych osobowych oraz nie podejmuje wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji na podstawie takich danych.

7.       Okresy przechowywania informacji oraz dotyczących Państwa danych osobowych

 

Okres przechowywania poszczególnych danych przez Strauss Cafe Poland jako administratora serwisu jest uzależniony od rodzaju tych danych oraz celu ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez nas w związku z wykonywaniem zawartych z Państwem umów maksymalny okres przechowywania Państwa danych osobowych stanowić będzie czas przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej przez Państwa z nami umowy.

 

Jeżeli założą Państwo konto w serwisie lub zapiszą się na newsletter – Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu usunięcia przez Państwa konta lub wypisania się z newslettera.

8.       Zabezpieczenia

 

Wszystkie gromadzone przez nas dane są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem adekwatnych do zdiagnozowanego przez nas ryzyka środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa, wykorzystujemy np. szyfrowane protokoły HTTPS.

 

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z udostępnienia przez Państwa swoich danych logowania osobom trzecim oraz braku wylogowania się ze sklepu po zakończeniu zakupów.

 

9.       Uprawnienia użytkowników serwisu i klientów sklepu

 

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1)    prawo żądania od Strauss Cafe Poland dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

2)    prawo żądania od Strauss Cafe Poland sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych.

3)    prawo żądania usunięcia przez Strauss Cafe Poland dotyczących Państwa danych,

4)    prawo żądania ograniczenia przez Strauss Cafe Poland przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,

5)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Strauss Cafe Poland dotyczących Państwa danych osobowych,

6)    prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych.

 

Żądania, o których mowa powyżej, prosimy kierować na inspektoriod@strauss-group.pl.

 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.    Przetwarzanie danych osobowych dzieci

 

Usługi i produkty oferowane w ramach naszego serwisu skierowane są do osób pełnoletnich. W konsekwencji Strauss Cafe Poland nie przetwarza świadomie lub intencjonalnie danych osobowych dzieci.

11.    Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

 

W Strauss Cafe Poland został wyznaczony inspektor ochrony danych. Wszelkie dodatkowe pytania w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować na adres inspektoriod@strauss-group.pl.  

12.    Zmiany Polityki prywatności

 

Aktualne brzmienie niniejszej Polityki prywatności będzie dla Państwa zawsze dostępne w stopce serwisu.